.

Kansallinen Kokoomus rp, jäsenrekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Kansallinen Kokoomus ry
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki
puh. 020 748 8488
www.kokoomus.fi

Edustaja

Tietohallintopäällikkö
p. 0207 488 488
heikki.ketola@kokoomus.fi

Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot

jasenpalvelu@kokoomus.fi
puh. 0207 488 488

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kokoomuksen jäsenyhdistysten jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee järjestön sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

Rekisteröity henkilöryhmä

Puolueen jäsenyhdistysten jäseneksi liittyneet henkilöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika, sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti:
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Kokoomuksen toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Jäsenyhdistyksillä on oikeus käyttää rekisteritietoja omien jäsentensä osalta. Yhdistyskohtaiset tunnukset annetaan yhdistyksen nimeämälle henkilölle.

Henkilön tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa liittymislomakkeella tai jäsentietojen muutoslomakkeella, joka on www sivuilla.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.