Me kokoomuksessa haluamme olla löytämässä ratkaisuja. Tahdomme rakentaa luottamusta ja ymmärrystä ihmisten ja ihmisryhmien välille.

Pidetään Suomi jatkossakin maana, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja kehittää itseään. Me haluamme sanoa kaikille suomalaisille: saa tehdä!

Tehtävämme on kasvattaa jokaisen suomalaisen luottamusta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

Lähde mukaan!

Petteri Orpo
Kokoomuksen puheenjohtaja

Logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä Kokoomus on?

Nykyinen periaateohjelma (2006) määrittelee kokoomuksen keskustaoikeistolaiseksi kansanpuolueeksi, jonka tavoitteena on itsestä ja toisista huolehtivien ihmisten yhteiskunta, jossa kaikille mahdollistetaan hyvän elämän edellytykset. Periaateohjelma luonnehtii kokoomusta ihmiseen luottavaksi uudistajaksi, jolle on tärkeää ihmisen vapaus ja vastuu omassa toiminnassaan. Keskeisiin periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvo ja heikommista huolehtiminen sekä perheen ja lähiyhteisön vastuu.

Lue lisää: https://www.kokoomus.fi/aate

Kuka voi liittyä Kokoomuksen yhdistykseen?

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolueeseen eikä varsinaisena jäsenenä muuhun Kansallinen Kokoomus r.p:n jäsenyhdistykseen.

Voinko liittyä jäseneksi suoraan Kansallinen Kokoomus rp:hen vai pitääkö minun kuulua johonkin paikallisyhdistykseen?

Puolueella ei ole henkilöjäseniä, vaan jäsenyys toteutuu yleensä paikallisyhdistysten kautta. On myös mahdollista liittyä suorajäsenenä useimpiin puolueen ja sen jäsenliittojen (Kokoomuksen Nuorten Liitto ja Kokoomuksen Naisten Liitto) piirijärjestöihin ja opiskelijaliitto Tuhatkuntaan.

Mitä suorajäsenyys tarkoittaa?

Jäsenet kuuluvat useimmiten puolueeseen paikallisyhdistysten kautta, mutta jos ei halua kuulua mihinkään tiettyyn yhdistykseen, on mahdollista liittyä suorajäsenenä useimpiin puolueen ja sen jäsenliittojen piirijärjestöihin ja opiskelijaliitto Tuhatkuntaan.

Suorajäseneksi haluava voi liittyä niissä Kokoomuksen, Kokoomuksen Naisten Liiton ja Kokoomuksen Nuorten Liiton piirijärjestöissä, joissa piirijäsenyys on otettu mukaan piirin sääntöihin. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa on mahdollisuus henkilöjäsenyyteen keskusliitossa, koska Tuhatkunnalla ei ole piirijärjestöorganisaatiota. Piirijäsenillä on oikeus osallistua puolue-, liitto- ja piirikokouksiin säännöissä määritellyn edustusoikeuden mukaisesti.

Mistä tiedän, mihin paikallisyhdistykseen minun kannattaa liittyä?

Jos olet epävarma siitä, mihin yhdistykseen sinun kannattaa liittyä, tutustu esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuihin tai soita oman alueesi piiritoimistoon. Piiritoimistojen henkilökunta tuntee oman alueensa paikallisyhdistykset parhaiten. Piiritoimistojen yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.kokoomus.fi/kokoomus/piirit_ja_paikallisyhdistykset

Voinko vaihtaa yhdistystä myöhemmin, jos haluan?

Kyllä, voit vaihtaa yhdistystä myöhemmin ottamalla yhteyttä omaan piiritoimistoosi. Piiritoimistojen yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.kokoomus.fi/kokoomus/piirit_ja_paikallisyhdistykset

Miksi jäsenmaksun suuruus vaihtelee?

Jäsenmaksu koostuu perusjäsenmaksusta ja yhdistyskohtaisesta osasta. Perusjäsenmaksun suuruudesta päättää puoluevaltuusto vuosittain. Yhdistyksen osuudesta päättää kukin yhdistys omalta osaltaan. Yhdistyskohtaiset osuudet vaihtelevat siis yhdistyksen mukaan.

Sellaiset jäsenet, jotka asuvat samassa taloudessa perusjäsenmaksun maksavan jäsenen kanssa, ovat oikeutettuja maksamaan alennettua jäsenmaksua. Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Opiskelijaliitto Tuhatkunnan jäsenet maksavat nuorisojäsenmaksun.

Kuinka kauan jäsenmaksu on voimassa?

Jäsenmaksu on voimassa vuoden maksun eräpäivästä eteenpäin. Jos siis esimerkiksi liityt jäseneksi ja maksat jäsenmaksun syyskuussa, erääntyy seuraava jäsenmaksu vasta vuoden kuluttua syyskuussa.

Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia jäsenyys tarjoaa?

Osallistumalla oman paikallisyhdistyksensä toimintaan jäsenellä on mahdollisuus osallistua vireään yhdistystoimintaan ja vaikuttaa siihen, mitä puolueessa tapahtuu. Paikallistasolta tulevat Kokoomuksen poliittiset tavoitteet, joiden määrittelijä on kahden vuoden välein kokoontuva, paikallisyhdistysten edustajista koostuva puoluekokous. Yhdistykset lähettävät edustajat puoluekokoukseen. Paikallisyhdistysten lisäksi Kokoomus tarjoaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoja sekä piiri- että valtakunnantasolla. Puolueella on myös kunnallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia luottamustehtäviä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktiivisen yhdistystoiminnan lisäksi Kokoomus tarjoaa jäsenilleen muutakin. Monenlaista koulutusta sekä harrastus- ja virkistystoimintaa järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminta on myös sosiaalista vuorovaikutusta! Lähtemällä mukaan tapaat samoin ajattelevia ystäviä ja voit luoda kokoomuslaisen sosiaalisen verkostosi.